قالب ✓ رویــــــاے زیــــبــــا ✓ - حواست نیست...

✓ رویــــــاے زیــــبــــا ✓

.•*..*•.زنـــבگــــے جـــاریــســــت مـِـــثـــل פֿـوטּ دَر رَگــهــا.•*..*•.

حواست نیست...

حواست نیست ، به این حالی که من دارم ،حواست نیست که من چقدر دوست دارم ،
حواست نیست همش گریه شده کارم ،نفهمیدی من اونم که تو رو تنهات نمیزارم ،بهش نگو که سال ها ما با هم زندگی کردیم ،نگو یه روز نبودم یه عمر گریه می کردی ،بهش نگو که گفتی زندگی بی من نمیشه ،قصم خوردی بمونی تا همیشه ،

حواست نیست چقدر خراب و داغونم ،بدون تو ، تک و تنها ، نمی تونم


چرا کنار اون تو اینقدر ارومی ،نگو از گریه هام چیزی نمیدونیحواست نیست ، به این حالی که من دارم ،حواست نیست که من چقدر دوست دارم ،حواست نیست همش گریه شده کارم ،نفهمیدی من اونم که تو رو تنهات نمیزارم ،بهش نگو که سال ها ما با هم زندگی کردیم ،نگو یه روز نبودم یه عمر گریه می کردی ،بهش نگو که گفتی زندگی بی من نمیشه ،قصم خوردی بمونی تا همیشه ،تا همیــــــــــشه

[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15:16 ] [ جــاسـمــیــن ] [ ]